Home / Subiecte biblice / Curtenie şi sex

Curtenie şi sex

Ce să evitaţi în timpul curteniei.

Este scris în Biblie: Romani 13:13. “Fiţi cumsecade şi sinceri în tot ceea ce faceţi, pentru ca toţi să poată aproba purtarea voastră. Nu vă risipiţi viaţa şi sufletul la chefuri şi beţii, ori în hăţişurile poftelor şi adulterului, ori în harţă şi gelozie” (NT pe înţelesul tuturor).

Curtenia nu trebuie să includă relaţii sexuale.

Este scris în Biblie: 1 Corinteni 6:13, 18. “Desfrânarea (“păcatul sexual” - traducerea engleză TLB) însă nu trebuie tolerată niciodată: trupurile noastre nu au fost făcute pentru păcat, ci pentru Domnul... De aceea zic, trebuie să ocoliţi cu desăvârşire orice formă de imoralitate sexuală. Nici un alt păcat nu afectează trupul ca acesta” (NT pe înţelesul tuturor).

Să te ţii curat/ă.

Este scris în Biblie: 1 Ioan 3:3. “Şi oricine crede cu adevărat acest lucru îşi va da toată silinţa să rămână curat fiindcă şi Cristos este curat” (NT pe înţelesul tuturor).

Pentru a nu ne vătăma pe noi înşine, dorinţele şi activităţile sexuale trebuie puse sub controlul lui Hristos.

Este scris în Biblie: 1 Tesaloniceni 4:3-5. “Căci Dumnezeu doreşte să fiţi sfinţi şi curaţi şi să vă păziţi de orice destrăbălare (“de toate păcatele sexuale” - trd. engleză TLB), urmând să vă căsătoriţi în sfinţenie şi cinste - nu în pofte necontrolate ca păgânii, care nu-L cunosc pe Dumnezeu şi căile Sale” (NT pe înţelesul tuturor).

Dacă ai mers prea departe în păcatul sexual, ce trebuie să faci?

1. Recunoaşte-ţi păcatul.

Este scris în Biblie: Psalm 51:2-3. “Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea şi curăţeşte-mă de păcatul meu. Căci îmi cunosc bine fărădelegea şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea.”

2. Cere iertare pentru păcatul tău - Dumnezeu spune că poţi începe o nouă viaţă.

Este scris în Biblie: Psalm 51:7-12. “Curăţeşte-mă cu isop şi voi fi curat; spală-mă şi voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie şi bucurie şi oasele, pe care le-ai zdrobit Tu, se vor bucura. Întoarce-Ţi privirea de la păcatele mele, şerge toate nelegiuirile mele! Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic. Nu mă lepăda de la Faţa Ta şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale şi sprijineşte-mă cu un duh de bunăvoinţă!”

3. Crede că Dumnezeu te-a iertat cu adevărat şi încetează de a te mai simţi vinovat.

Este scris în Biblie: Psalm 32:1-6. “Ferice de cel cu fărădelegea iertată şi de cel cu păcatul acoperit! Ferice de omul, căruia nu-i ţine în seamă Domnul nelegiuirea şi în duhul căruia nu este viclenie! Câtă vreme am tăcut, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci Ti-am mărturisit păcatul meu şi nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: “Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!” Şi Tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea orice om evlavios să se roage Ţie la vreme potrivită! Şi chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge de loc!”