Home / Bibelemner / Miljøvern

Miljøvern

Ved tidenes morgen gav Gud mennesket ansvaret med å ta vare på en vakker og fullkommen verden. Det står i Bibelen, 1. Mosebok 2,15. ”Så tok Herren Gud mannen og satte ham i Eden til å dyrke og passe hagen.”

Gud ønsker at vi skal vise ansvar og ta vare på naturressurser. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 4,2. ”Nå kreves det av forvaltere at de viser troskap.”

Gud advarer om at de som ødelegger jorden skal selv bli ødelagt. Det står i Bibelen, Åpenbaringen 11,18. ”Hedningfolkene ble harme, men nå er din vredesdag kommet, og tiden da de døde skal dømmes. Da skal du lønne dine tjenere, profetene, de hellige og dem som frykter ditt navn, små og store, og ødelegge dem som ødelegger jorden.”