Home / Biblická témata / Prostředí

Prostředí

Na počátku Bůh důvěřoval lidstvu, že se bude starat o krásný a dokonalý svět. V biblické knize Genesis 2,15 je psáno: “Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.”

Bůh očekává, že budeme spolehliví správcové našich zdrojů. O nich je v Bibli, 1. Korintským 4,2, uvedeno: “Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným.”

Bůh varuje: ti kdo ničí zemi, budou také zničeni. Bible to popisuje ve Zjevení 11,18: “Rozzuřily se národy, ale přišel hněv tvůj, čas, abys soudil mrtvé, odměnil své služebníky proroky a všechny, kdo jsou svatí a mají úctu ke tvému jménu, malé i velké; abys zahubil ty, kdo hubili zemi.”