Home / Subiecte biblice / Protecţia Mediului

Protecţia Mediului

La început, Dumnezeu a încredinţat omului purtarea de grijă faţă de creaţiunea perfectă şi frumoasă.

Este scris în Biblie: Geneza 2:15. “Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului, ca s-o lucreze şi s-o păzească.”

Dumnezeu doreşte ca noi să fim demni de încredere în administrarea resurselor.

Este scris în Biblie: 1 Corinteni 4:2. “Încolo, ce se cere de la ispravnici, este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredinţat lui.”

Dumnezeu ne avertizează că acei care distrug pământul vor fi distruşi.

Este scris în Biblie: Apocalips 11:18. “Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia Ta; a venit vremea să judeci pe cei morţi, să răsplăteşti pe robii Tăi prooroci, pe sfinţi şi pe cei ce se tem de Numele Tău, mici şi mari şi să prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pământul!”