Home / Bibelemner / Modenhet

Modenhet

Åndelig modenhet starter med det grunnleggende, og beveger seg så videre til dypere innsikt og forståelse. Det står i Bibelen, Hebreerne 6,1. ”Derfor skal vi nå legge bak oss det vi først lærte om Kristus, og søke å nå fram til modenhet. Vi vil ikke på ny legge grunnvollen og tale om omvendelse fra døde gjerninger og om tro på Gud.”

Åndelig modenhet er en prosess som tar tid og hvor vi legger bort egoistiske ønsker. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 3,1-4. ”Likevel kunne jeg ikke tale til dere, brødre, som til mennesker som lever ved Ånden. Jeg måtte tale som til mennesker slik de er av naturen, som til umodne kristne. Melk gav jeg dere, ikke fast føde, for det kunne dere ikke tåle. Ja, dere kan det ennå ikke, for det er jo fremdeles deres egen natur som rår i dere. Når det hersker misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da mennesker med samme natur som alle andre og lever som de? Når én sier: ”Jeg holder meg til Paulus” og en annen: ”Jeg til apollos,” er dere ikke da som alle andre mennesker?”

Åndelig modenhet fører til at man legger bort det barnslige og umodne. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 13,11. ”Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige.”