Home / Bibel ämnen / Mognad

Mognad

Andlig mognad börjar med grundläggande tro, som utvecklas till en djupare förståelse. Bibeln säger i Hebreerbrevet 6:1   Låt oss därför inte uppehålla oss vid det man först får lära sig om Kristus utan gå vidare till det som är avsett för vuxna. Vi kan inte börja om med grunderna: omvändelsen från döda gärningar, tron på Gud

Andlig mognad är en process som kan ta tid och hjälper oss överlämna våra egna önskningar till Gud. Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 3:1-4  Och jag kunde inte heller tala till er, bröder, som till andliga människor, jag fick tala till sådana som var kvar i sin köttsliga natur, till spädbarn i Kristus. Jag gav er mjölk, inte fast föda; den tålde ni ännu inte. Och ni tål den inte heller nu eftersom ni fortfarande har kvar er gamla natur. För om det finns ofördragsamhet och strid hos er, har ni då inte kvar er gamla natur och lever på vanligt mänskligt vis? När den ene säger: ”Jag hör till Paulus”, och den andre: ”Jag hör till Apollos”, är ni inte då som alla andra? ”

Andlig mognad ersätter omognad. Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 13:11 När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.