Home / Bibelemner / Prostitusjon

Prostitusjon

Hva kjennetegner en prostituert? Det står i Bibelen, Ordspråkene 9,13-18. ”Dårskapen er en ustadig kvinne, lettsindig og vettløs er hun. Hun sitter ved inngangsdøren til sitt hus på en stol høyt oppe i byen. Hun roper til dem som går forbi, som vandrer rett fram på sin vei: ”Den uerfarne kan vende seg hit.” Og til den som er tankeløs, sier hun: ”Stjålet vann smaker godt, og herlig er maten som en spiser i smug.” Men han skjønner ikke at dødninger holder til der, at de som gjester henne, går til dødsrikets dyp.”

Gud forbyr bruk av prostituerte. Det står i Bibelen, Ordspråkene 5,3-14. ”Fremmed kvinne har honning på leppen, hennes tunge er glattere enn olje. Men til sist blir hun besk som malurt og kvass som et tveegget sverd. Hennes fottrinn fører til døden, til dødsriket går hennes skritt. Hun akter ikke på livets vei, hun går seg bort, men merker det ikke. Så hør på meg, mine barn, vik ikke av fra de ord jeg taler! Hold deg unna annen manns kone, kom ikke nær hennes dør! Ellers må du gi din ungdoms kraft til andre, dine beste år til en nådeløs herre. Andre får mette seg av det du eier, det du vant med ditt strev, går til fremmedes hus. Da må du stønne i din siste stund, når din kropp og ditt hold tæres bort, og si: ”Hvordan kunne jeg hate tukt og ikke bry meg om å bli refset! Jeg hørte ikke på dem som underviste meg, lyttet ikke til mine læreres ord. Det hadde nesten gått ille med meg da folket var samlet til ting”.”

Gud vil at vi skal være seksuelt rene. Det står i Bibelen, 1. Tessaloniker 4,3. ”For dette er Guds vilje – deres helliggjørelse: Dere skal holde dere borte fra hor.”

Gud tilbyr frelse og tilgivelse til prostituerte, og han aksepterer dem. Det står i Bibelen, Matteus 21,31-32. ”Jesus sa til dem: ”Sannelig, jeg sier dere: Tollere og skjøger kommer før inn i Guds rike enn dere. For da Johannes kom til dere på rettferds vei, trodde dere ham ikke. Men tollere og skjøger, de trodde ham. Dere så det, men likevel angret dere ikke, slik at dere trodde på ham.”

Gud nevner den prostituerte Rahab som en av de frelste. Det står i Bibelen, Hebreerne 11,31. ”Ved tro ble skjøgen Rahab reddet fra å omkomme sammen med de vantro; for hun hadde tatt imot speiderne med fred.”