Home / Subiecte biblice / Prostituţie

Prostituţie

Cum este o prostituată?

Este scris în Biblie: Proverbe 9:13-18. “Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă şi care nu ştie nimic. Ea şade totuşi la uşa casei sale, pe un scaun pe înălţimile cetăţii, ca să strige la trecătorii, care merg pe calea cea dreaptă: “Cine este prost, să vină aici!” Iar celui fără minte îi zice: “Apele furate sunt dulci şi pâinea luată pe ascuns este plăcută!” El nu ştie că acolo sunt morţii şi că oaspeţii ei sunt in văile locuinţei morţilor.”

Dumnezeu ne interzice a avea de a face cu prostituatele.

Este scris în Biblie: Proverbe 5:3-14. “Căci buzele femeii străine strecoară miere şi cerul gurii ei este mai lunecos decât untdelemnul; dar la urmă este amară ca pelinul, ascuţită ca o sabie cu două tăişuri. Picioarele ei pogoară la moarte, paşii ei dau in locuinţa morţilor. Aşa că ea nu poate găsi calea vieţii, rătăceşte în căile ei şi nu ştie unde merge. Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă şi nu vă abateţi de la cuvintele gurii mele: depărtează-te de drumul care duce la ea şi nu te apropia de uşa casei ei, ca nu cumva să-ţi dai altora vlaga ta şi unui om fără milă anii tăi; ca nu cumva nişte străini să se sature de averea ta şi tu să te trudeşti pentru casa altuia; ca nu cumva să gemi, la urmă, când carnea şi trupul ţi se vor istovi şi să zici: “Cum am putut eu să urăsc certarea şi cum a dispreţuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învăţătorilor mei şi să nu iau aminte la ceice mă învăţau? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului şi adunării!”

Dorinţa lui Dumnezeu este să fim curaţi din punct de vedere sexual.

Este scris în Biblie: 1Tesaloniceni 4:3. “Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie.”

Exodul 20:14. “Să nu comiţi adulter” (Traducerea engleză NIV).

Dumnezeu oferă salvare, iertare şi acceptare celor prostituate.

Este scris în Biblie: Matei 21:31-32. “Şi Isus le-a zis: “Adevărat vă spun că vameşii şi curvele merg înaintea voastră în Împărăţia lui Dumnezeu. Fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii şi nu l-aţi crezut. Dar vameşii şi curvele l-au crezut.”

Dumnezeu include pe prostituata Rahav printre cei mântuiţi.

Este scris în Biblie: Evrei 11:31. “Prin credinţă - pentru că ea a crezut în Dumnezeu şi în puterea Lui - Rahav, prostituata, nu a murit cu toţi ceilalţi din cetatea ei, când ei au refuzat să asculte de Dumnezeu” (Traducerea engleză TLB).