Home / Bibelemner / Svakhet

Svakhet

Det er når vi er svakest at vi opplever Guds styrke klarest. Det står i Bibelen, 2. Korinterne 12,9. ”Men han svarte: ”Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.” Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg.”

Vi skal oppmuntre de som er svake. Det står i Bibelen, Romerne 14,1. ”Ta imot den som er svak i troen, uten å gjøre dere til dommere over hans tanker.”

Gud kan bruke mennesker som er svake når de holder seg inntil ham. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 1,27. ”Men det som går for å være uforstandig i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Det som regnes som svakt i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme.”