Home / Subiecte biblice / Slăbiciune

Slăbiciune

In slăbiciunea noastră experimentăm pe deplin puterea lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: 2Corinteni 12:9. “Şi El mi-a zis: “Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine.”

Trebuie să încurajăm pe cei slabi.

Este scris în Biblie: Romani 14:1. “Primiţi bine pe cel slab în credinţă şi nu vă apucaţi la vorbă asupra părerilor îndoielnice.”

Dumnezeu poate folosi pe cei slabi, dacă ei vor sta aproape de El.

Este scris în Biblie: 1Corinteni 1:27. “Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari.”