Home / Bibel ämnen / Svaghet

Svaghet

Det är i vår svaghet som vi mest klart kan uppleva Guds kraft. Bibeln säger i 2 Korinthierbrevet 12:9   Men han svarade: ”Min nåd är allt du behöver.” Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig.

Vi bör uppmuntra dem som är svaga. Bibeln säger i Romarbrevet 14:1   Den som är svag i tron skall ni godta utan att sätta er till doms över olika uppfattningar.

Gud kan använda den som är svag och vill hålla sig nära Honom. Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 1:27   Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta de visa stå där med skam, och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam,

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...