Home / Bibel ämnen / Svaghet

Svaghet

Det är i vår svaghet som vi mest klart kan uppleva Guds kraft. Bibeln säger i 2 Korinthierbrevet 12:9   Men han svarade: ”Min nåd är allt du behöver.” Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig.

Vi bör uppmuntra dem som är svaga. Bibeln säger i Romarbrevet 14:1   Den som är svag i tron skall ni godta utan att sätta er till doms över olika uppfattningar.

Gud kan använda den som är svag och vill hålla sig nära Honom. Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 1:27   Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta de visa stå där med skam, och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam,

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.