Home / Bibelemner / Vederlag

Vederlag

Vederlag er ment å rette på uheldige omstendigheter. Vi må gjøre det som er rettferdig og riktig. Det står i Bibelen, 2. Mosebok 22,9. ”Om noen urettmessig tilvender seg en okse, et esel, en sau eller klær eller andre ting som er kommet bort, og én sier: ”Han er det,” da skal saken mellom de to komme fram for Gud. Og den som Gud dømmer skyldig, skal gi den andre dobbelt vederlag.”

Gud forventer av oss at vi både bekjenner og angrer det vi har gjort galt, og at vi gjør opp for det. Det står i Bibelen, 4. Mosebok 5,5-7. ”Herren sa til Moses: Du skal si til israelittene: Når en mann eller en kvinne gjør en eller annen synd mot et menneske, og således er troløs mot Herren og pådrar seg skyld, da skal de bekjenne den synden de har gjort. Og så skal de gi fullt vederlag og la den de har gjort urett mot, få en femtedel i tillegg.”