Home / Bibel ämnen / Ersättning

Ersättning

Ersättning är att betala vad man är skyldig. Bibeln säger i 2 Moseboken 22:9” Så snart det är fråga om tillgrepp, det må gälla en oxe, en åsna, ett får, ett klädesplagg eller något annat som har försvunnit, och någon påstår sig känna igen sin ägendom, skall tvisten mellan de två komma inför Gud. Den som Gud förklarar skyldig skall ersätta den andre dubbelt.”

Vi syndar mot Gud genom att bedra våra medmänniskor. Bibeln säger i 3 Moseboken 6:2-5 Om någon syndar och handlar trolöst mot Herren genom att bedra en landsman ifråga om något som har överlåtits eller anförtrotts åt honom, genom att tillgripa eller tilltvinga sig något från en landsman, genom att förtiga att han hittat något borttappat eller genom att svära falskt om någons synd som en människa kan begå, så skall den som har syndat och inser sin skuld återställa det han har tillgripit eller tilltvingat sig, blivit anförtrodd eller hittat, och likadant när han har svurit falskt. Han skall betala tillbaka fulla värdet och därtill en femtedel. När han inser sin skuld, skall han ersätta rätte ägaren.

Gud vill att vi bekänner och gottgör det vi brutit. Bibeln säger i 4 Moseboken 5:5-7  Herren talade till Mose: Säg till israeliterna: Om någon, man eller kvinna, handlar trolöst mot Herren genom att begå en synd av det slag som människor kan begå och sedan inser sin skuld, skall han bekänna den synd han har begått och lämna ersättning med fulla värdet och därtill en femtedel till den som han har förbrutit sig mot.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...