Home / Subiecte biblice / Restituire

Restituire

Restituirea face lucrurile să fie drepte. Dreptatea trebuie împlinită.

Este scris în Biblie: Exodul 22:9. “În orice pricină de înşelăciune cu privire la un bou, un măgar, o oaie, o haină, sau un lucru pierdut, despre care se va zice: “Uite-l!” - pricina amândoror părţilor să meargă până la Dumnezeu; acela, pe care-l va osândi Dumnezeu, trebuie să întoarcă îndoit aproapelui său.”

Păcătuim împotriva lui Dumnezeu când înşelăm pe oameni.

Este scris în Biblie: Levitic 6:2-5. “Când va păcătui cineva şi va săvârşi o nelegiuire faţă de Domnul, tăgăduind aproapelui său un lucru încredinţat lui, sau dat în păstrarea lui, sau luat cu sila, sau va înşela pe aproapele lui, tăgăduind că a găsit un lucru pierdut, sau făcând un jurământ strâmb cu privire la un lucru oarecare pe care-l face omul şi păcătuieşte; când va păcătui astfel şi se va face vinovat, să dea înapoi lucrul luat cu sila sau luat prin înşelăciune, sau încredinţat lui, sau lucrul pierdut pe care l-a găsit, sau lucrul pentru care a făcut un jurământ strâmb - ori care ar fi - să-l dea înapoi întreg, să mai adauge a cincea parte din preţul lui şi să-l dea în mâna stăpânuluilui, chiar în ziua când îşi va aduce jertfa lui pentru vină.”

Dumnezeu cere să se facă mărturisirea şi restituirea pentru câştiguri necinstite.

Este scris în Biblie: Numeri 5:5-7. “Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: “Spune copiilor lui Israel: Când un bărbat sau o femeie va păcătui împotriva aproapelui său, făcând o călcare de lege faţă de Domnul şi se va face astfel vinovat, să-şi mărturisească păcatul şi să dea înapoi în întregime preţul lucrului câştigat prin mijloace necinstite, adăugând a cincea parte; să-l dea aceluia faţă de care s-a făcut vinovat.”