Home / Bibelemner / Verden

Verden

Vi skal være en positiv påvirkningskraft i den verden vi lever i. Det står i Bibelen, Matteus 5,13-14. ”Dere er jordens salt! Men om saltet mister sin kraft, kan det da bli til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.”

Kristus ønsker at kristne skal være en positiv kraft i verden. Det står i Bibelen, Johannes 17,15. ”Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde.”