Home / Bibel ämnen / Världen

Världen

Vi skall ha ett positivt inflytande på den värld vi lever i. Bibeln säger i Matteusevangeliet 5:13-14   Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas,”

Kristus vill att de kristna skall påverka världen. Bibeln säger i Johannesevangeliet 17:15-18   Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.