SIDA

Care trebuie să fie atitudinea noastră faţă de bolnavii de SIDA? Este scris în Biblie: Galateni 4:14. "Insă deşi boala mea v-a repugnat, nu m-aţi respins şi nu m-aţi alungat. Dimpotrivă, m-aţi primit şi m-aţi îngrijit de parcă aşi fi fost un înger de la Dumnezeu sau chiar Isus Hristos în persoană." (Noul Testament pe înţelesul tuturor).

Dacă aşteptăm să fim iertaţi, trebuie să practicăm iertarea. Este scris în Biblie: Matei 6:15. "Dar dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre."

SIDA nu este totdeauna contractată prin comportare imorală, dar toate bolile transmise prin sexualitate pot fi prevenite când se ascultă de voia lui Dumnezeu. Este scris în Biblie: Exodul 20:14. "Să nu comiţi adulter." (trd. Engleză). Leviticul 18:22. "Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune."