AIDS

Hur borde vår attityd vara mot dem som har AIDS? Bibeln säger i Galaterbrevet 4:14  Min kroppsliga svaghet frestade er inte till förakt eller motvilja, utan ni tog emot mig som en ängel från Gud, ja, som Kristus Jesus.

Om vi själva önskar bli förlåtna skall vi förlåta andra. Bibeln säger i Matteusevangeliet 6:15”Men om ni inte förlåter människorna skall inte heller er fader förlåta er era överträdelser.

AIDS är inte alltid en sexuellt överförd sjukdom, men kan många gånger förebyggas om Guds lag efterföljs. Bibeln säger i 2 Moseboken 20:14”Du skall inte begå äktenskapsbrott.    3 Moseboken 18:22 säger: får inte ligga med en man som man ligger med en kvinna; det är något avskyvärt.

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.