Home / Bibel ämnen / Andlig övning

Andlig övning

Andlig övning gör oss andligt spänstiga. Bibeln säger i 1 Timotheosbrevet 4:7-9  Men befatta dig inte med de gudlösa amsagorna. Öva dig i gudsfruktan. Kroppsövningar är nyttiga på sitt sätt, men gudsfruktan är nyttig på alla sätt, med sitt löfte om liv både för denna tiden och den kommande. Detta är ett ord att lita på och värt att ta till sig.

Vad kan andliga övningar göra för oss? Det hjälper oss att inrikta oss på att löpa livsloppet. Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 9:25”Var och en som tävlar måste försaka allt – löparen gör det för en krans som vissnar, vi för en som aldrig vissnar.

Andlig övning tar bort det som inte är viktigt. Bibeln säger i Hebreerbrevet 12:1  När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss.

Det är Gud som hjälper oss med detta. Bibeln säger i Filipperbrevet 1:6   Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag.

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.