Αγιότητα

Η αγιότητα του Θεού είναι το πρότυπό μας για άγια ζωή. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αλλά καθώς εκείνος που σας κάλεσε είναι άγιος, έτσι κι εσείς να γίνετε άγιοι σε κάθε διαγωγή." (Επιστολή Πέτρου Α΄ 1: 15)

Η αγιότητα του Θεού δεν μπορεί να ανεχτεί την αμαρτία. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αλλά οι ανομίες σας έβαλαν χωρίσματα ανάμεσα σε σας και στον Θεό σας και οι αμαρτίες σας έκρυψαν το πρόσωπό του από σας, για να μην ακούει." (Ησαΐας 59: 2)

Η αγιότητα είναι ένα δώρο της χάρης του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Τώρα λοιπόν αν πραγματικά υπακούσετε στη φωνή μου και φυλάξετε τη διαθήκη μου, θα είστε σε μένα ο εκλεκτός λαός από όλους τους λαούς, επειδή δική μου είναι ολόκληρη η γη· κι εσείς θα είστε σε μένα βασίλειο ιεράτευμα και έθνος άγιο. Αυτά είναι τα λόγια που θα πεις στους γιους Ισραήλ." (Έξοδος 19: 5 – 6)

Η αγιότητα αυξάνεται όταν ανταποκρινόμαστε στο Λόγο του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αγίασέ τους μέσα στην αλήθειά Σου· ο λόγος ο δικός Σου είναι αλήθεια." (Ιωάννης17: 17)