Home / Subiecte biblice / Sfinţenie

Sfinţenie

Sfinţenia lui Dumnezeu este standardul nostru pentru o trăire sfântă.

Este scris în Biblie: 1Petru 1:15. “Acum însă fiţi sfinţi în tot ceea ce faceţi, după cum şi Domnul, care v-a invitat să-I fiţi copii, este sfânt” (NT pe înţelesul tuturor).

Sfinţenia lui Dumnezeu nu poate tolera păcatul.

Este scris în Biblie: Isaia 59:2. “Nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte.”

Sfinţenia este un dar al harului lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Exodul 19:5-6. “Acum, dacă veţi asculta glasul Meu şi dacă veţi păzi legământul Meu, veţi fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu; Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfânt. “

Sfinţenia creşte ca răspuns la Cuvântul lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Ioan 17:17. “Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.”