Home / Bibelemner / Hellighet

Hellighet

I våre forsøk på å leve et hellig liv, er Gud det store eksempelet. Det står i Bibelen, 1. Peter 1,15. ”Han som kalte dere, er hellig; så vær også dere hellige i all deres ferd.”

Guds hellighet tolererer ikke synd. Det står i Bibelen, Jesaja 59,2. ”Nei, det er deres misgjerninger som skiller mellom dere og deres Gud. Deres synder skjuler hans ansikt, så han ikke hører dere.”

Hellighet er en gave. Vi blir hellige gjennom Guds nåde. Det står i Bibelen, 2. Mosebok 19,5-6. ”Dersom dere nå vil lytte til mine ord og holde min pakt, så skal dere være min eiendom framfor alle andre folk; for hele jorden er min. Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for meg.”

Når vi tar imot Guds ord, vokser vi i hellighet. Det står i Bibelen, Johannes 17,17. ”Hellige dem i sannheten; ditt ord er sannhet.”