Home / Bibel ämnen / Helighet

Helighet

Guds helighet är vår måttstock för ett heligt liv. Bibeln säger i 1 Petrusbrevet 1:15  Lev ett alltigenom heligt liv, liksom han som har kallat er är helig.

Guds helighet kan inte tolerera synd. Bibeln säger i Jesaja 59:2  Det är era synder som skiljer er från er Gud, era brott får honom att vända sig bort och inte höra.

Helighet är en Guds gåva av nåd. Bibeln säger i 2 Moseboken 19:5-6  Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk – ty hela jorden är min – och ni skall vara ett rike av präster och ett heligt folk som tillhör mig. Detta är vad du skall säga till Israels folk.”

Heligheten tilltar som ett gensvar på Guds ord. Bibeln säger i Johannesevangeliet 17:17  Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning.

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.