Αιώνια ζωή

Ο Θεός υπόσχεται την αιώνια ζωή σε εκείνους που πιστεύουν στο Υιό Του. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή με τέτοιον τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή, για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σ’ Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή." (Ιωάννης 3: 16)

Η αιώνια ζωή είναι ένα δώρο που δίνεται σε εκείνους που εμπιστεύονται τον Ιησού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και η μαρτυρία είναι τούτη: ότι ο Θεός έδωσε σε μας αιώνια ζωή κι αυτή η ζωή είναι μέσα στον Υιό του. Εκείνος που έχει τον Υιό, έχει τη ζωή· εκείνος που δεν έχει τον Υιό του Θεού, τη ζωή δεν έχει." (Α΄ Επιστολή Ιωάννη 5:11 – 12)