Home / Subiecte biblice / Viaţa Veşnică

Viaţa Veşnică

Dumnezeu promite viaţa veşnică tuturor celor ce cred în Fiul Său.

Este scris în Biblie: Ioan 3:16. “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”

Viaţa veşnică este un dar pentru toţi cei care se încred în Isus.

Este scris în Biblie: 1Ioan 5:11-12. “Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa.”