Home / Biblická témata / Věčný život

Věčný život

Bůh zaslíbil věčný život těm, kdo věří v Jeho syna. Je to zaznamenáno v Bibli, Jan 3,16: “Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.”

Věčný život představuje dar, který je dán těm, kdo se spoléhají na Ježíše. I to je v Bibli, 1. list Janův 5,11.12: “A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život.”