Ανάπαυση

Όταν η εργασία και η οικογένεια και οι οικονομικές ευθύνες πιέζουν υπερβολικά και η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, υπάρχει μια λύση! Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ελάτε σε μένα, όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι κι εγώ θα σας αναπαύσω. Σηκώστε επάνω σας τον ζυγό μου και μάθετε από μένα. Επειδή είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Και θα βρείτε ανάπαυση μέσα στις ψυχές σας. Επειδή ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου είναι ελαφρύ." (Ματθαίος 11: 28 – 30)

Ο Θεός μας δίνει ένα παράδειγμα ανάπαυσης. Είναι σημαντικό για να διατηρήσουμε μια ισορροπημένη ζωή. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ο Θεός ευλόγησε την έβδομη ημέρα και την αγίασε, επειδή σε αυτήν αναπαύθηκε από όλα τα έργα του που έκτισε και έκανε ο Θεός." (Γένεση 2: 3)

Με την ανάπαυση η αληθινή λατρεία είναι δυνατή. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Να θυμάσαι την ημέρα του Σαββάτου, για να την αγιάζεις. Έξι ημέρες να εργάζεσαι και να κάνεις όλα τα έργα σου. Η ημέρα όμως η έβδομη είναι Σάββατο του Κυρίου του Θεού σου. Μην κάνεις σε αυτήν κανένα έργο, ούτε εσύ ούτε ο γιος σου ούτε η θυγατέρα σου ούτε ο δούλος σου ούτε η δούλη σου ούτε το κτήνος σου ούτε ο ξένος σου, που βρίσκεται μέσα στις πύλες σου. Επειδή σε έξι ημέρες δημιούργησε ο Κύριος τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα και όλα όσα βρίσκονται σε αυτά. Και κατά την έβδομη ημέρα αναπαύθηκε. Γι’ αυτό ο Κύριος ευλόγησε την ημέρα του Σαββάτου και την αγίασε." (Έξοδος 20: 8 – 11)

Η ανάπαυση είναι ένα δώρο από τον Θεό και μέρος του απόλυτου σχεδίου Του. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επομένως απομένει κατάπαυση στον λαό του Θεού. Επειδή αυτός που μπήκε μέσα στην κατάπαυσή του, κατέπαυσε και ο ίδιος από τα έργα του, όπως και ο Θεός από τα δικά του. Ας φροντίσουμε, λοιπόν, με επιμέλεια να μπούμε μέσα σε εκείνη την κατάπαυση, για να μην υποπέσει κάποιος στο ίδιο παράδειγμα της απείθειας." (Επιστολή προς Εβραίους 4: 9 – 11)

Υπάρχει ανάπαυση στη σωτηρία σου. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Στην επιστροφή και ανάπαυση θα σωθείτε, στην ησυχία και πεποίθηση θα είναι η δύναμή σας." (Ησαΐας 30: 15)