Vila

När arbete och familj och ekonomiskt bekymmer fyller vardagen och allt känns överväldigande, då finns det en utväg! Bibeln säger i Matteusevangeliet 11:28-30   Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.”

Det är viktigt att ha ett balanserat liv. Gud gav oss ett föredöme. Bibeln säger i 1 Moseboken 2:3   Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag, ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk.

Vi behöver vila och sann tillbedjan. Bibeln säger i 2 Moseboken 20:8-11   Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Sex dagar skall du arbeta och sköta alla dina sysslor, men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din boskap eller invandraren i dina städer. Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer, men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag.

Sabbatsvila är en gåva från Gud och en del av hans slutgiltiga plan. Bibeln säger i Hebreerbrevet 4:9-11   Så har Guds folk alltjämt en sabbat att vänta. Ty att gå in i Guds vila är att vila ut från sitt verk, så som Gud vilade från sitt. Låt oss därför göra allt vi kan för att komma in i den vilan, så att ingen bringas på fall genom samma slags ohörsamhet.

Det finns vila i Guds frälsning. Bibeln säger i Jesaja 30:15   Så sade Herren Gud, Israels Helige: Vänd om och var stilla, då kan ni räddas, genom lugn och tillit vinner ni styrka. ...

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...