Odihnă

Când serviciul, familia şi responsabilităţile financiare ne presează şi se pare că totul e prea mult, atunci există un răspuns.

Este scris în Biblie: Matei 11:28-30. “Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veti găsi odihnă pentru sufletele voastre.”

Dumnezeu ne dă exemplu în privinţa odihnei. E important să menţinem o viaţă echilibrată.

Este scris în Biblie: Geneza 2:3. “Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o făcuse.”

Odihna face posibilă adevărata închinare

Este scris în Biblie: Exodul 20:8-11. “Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca să-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: Deaceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.”

Odihna este un dar de la Dumneyeu şi o parte din planul Său final.

Este scris în Biblie: Evrei 4:9-11. “Rămâne, dar, o odihnă a sabatului pentru copiii lui Dumnezeu; căci oricine intră în odihna lui Dumnezeu se odihneşte de lucrările lui, cum S-a odihnit şi Dumnezeu de lucrarile Lui. Să ne dăm toată silinţa pentru a intra şi noi în locul acela de odihnă, luând seama ca nu cumva să fim neascultători faţă de Dumnezeu, cum au fost copiii lui Israel, care n-au mai putut intra” (NT pe înţelesul tuturor).

Există odihnă în mântuirea noastră.

Este scris în Biblie: Isaia 30:15. “În pocăinţă şi odihnă este mântuirea voastră, în linişte şi încredere este tăria voastr㔠(Traducerea Engleză NIV).