Home / Bibelemner / Hvile

Hvile

Noen ganger føler man seg presset av arbeid, familie og økonomisk ansvar – alt kan virke umulig. Men det finnes en løsning! Det står i Bibelen, Matteus 11,28-30. ”Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er godt, og min byrde lett.”

Gud gir oss et eksempel på god hvile, på et balansert liv. Det står i Bibelen, 1. Mosebok 2,3. ”Gud velsignet den sjuende dagen og lyste den hellig. For den dagen hvilte Gud etter det verk han hadde gjort da han skapte.”

Hvile gjør det mulig for å gi Gud vår helhjertede tilbedelse. Det står i Bibelen, 2. Mosebok 20,8-11. ”Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! Seks dager skal du arbeide og gjøre din gjerning. Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller din datter, verken tjeneren eller tjenestekvinnen eller feet, eller innflytteren i dine byer. For på seks dager skapte Herren himmelen, jorden og havet og alt som er i dem; men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren hviledagen og lyste den hellig.”

Hvile er en gave fra Gud, og det er en del av han store plan. Det står i Bibelen, Hebreerne 4,9-11. ”Altså er det fremdeles en hviledag i vente for Guds folk. Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, likesom Gud hvilte etter sine gjerninger. La oss da streve etter å komme inn til denne hvilen, så ingen er ulydig og faller. Vi må ikke følge deres eksempel som var ulydige i ørkenen.”

Det finnes hvile i frelsen. Det står i Bibelen, Jesaja 30,15. ”Hvis dere vender om og holder dere i ro, da skal dere bli frelst. I stillhet og tillit skal deres styrke være.”