Απλότητα

Η διδασκαλία του Ιησού είναι τόσο απλή ώστε ακόμα και τα παιδιά μπορούν να την καταλάβουν. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κατά τον καιρό εκείνο ο Ιησούς αποκρινόμενος είπε: Σε δοξάζω, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι αυτά τα απέκρυψες από σοφούς και συνετούς, τα αποκάλυψες όμως σε νήπια." (Ματθαίος 11: 25)

Γνωρίζουμε το Θεό, αν πιστεύουμε απλά αυτό που λέει. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή βέβαια με τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν γνώρισε τον Θεό διαμέσου της σοφίας, ο Θεός ευδόκησε διαμέσου της μωρίας του κηρύγματος να σώσει αυτούς που πιστεύουν." (Επιστολή προς Κορινθίους Α΄ 1: 21)

Η αληθινή ομορφιά βασίζεται στην απλότητα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Των οποίων ο στολισμός ας είναι όχι ο εξωτερικός, αυτός με το πλέξιμο των τριχών και της περίθεσης των χρυσών αντικειμένων ή της ένδυσης των ιματίων, αλλ’ ο κρυφός άνθρωπος της καρδιάς, κοσμημένος με την αφθαρσία του πράου και ήσυχου πνεύματος, το οποίο μπροστά στον Θεό είναι πολύτιμο." (Επιστολή Πέτρου Α΄ 3:3 - 4) Το χωρίο 2: 9, 10 της Α΄ Επιστολής προς Τιμόθεο λέει: "Το ίδιο και οι γυναίκες, με ενδυμασία σεμνή, να στολίζουν τον εαυτό τους με συστολή και σωφροσύνη, όχι με πλέγματα ή με χρυσάφι ή μαργαριτάρια ή πολυτελή ενδυμασία· αλλά, με έργα αγαθά (αυτό που ταιριάζει σε γυναίκες, οι οποίες δημόσια φανερώνουν θεοσέβεια)."