Home / Bibel ämnen / Enkelhet

Enkelhet

Jesus undervisning kan enkelt förstås, även av barn. Bibeln säger i Matteusevangeliet 11:25  Vid den tiden sade Jesus: "Jag prisar, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn.’”

Vi finner Gud genom att helt enkelt tro på vad Han säger. Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 1:21  Ty eftersom världen, omgiven av Guds vishet, inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror.

Sann skönhet värdesätter enkelhet. Bibeln säger i 1 Petrusbrevet 3:3-4  Er prydnad skall inte vara något utvärtes, håruppsättningar, guldsmycken och fina kläder, utan den inre, dolda människan med sitt oförgängliga smycke, ett milt och stilla sinnelag. Det är dyrbart i Guds ögon.” I 1 Timotheosbrevet 2:9-10 står det:  Likaså skall kvinnornas prydnad vara ett  anständigt, blygsamt och återhållsamt uppträdande, inte konstfulla håruppsättningar och guld eller pärlor eller dyrbara kläder, utan goda gärningar, som det anstår kvinnor som vill gälla för att vara gudfruktiga.”

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...