Home / Bibelemner / Enkelhet

Enkelhet

Det Jesus lærer er så enkelt at selv et barn kan forstå det. Det står i Bibelen, Matteus 11,25. ”På den tid tok Jesus til orde og sa: ”Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for kloke og forstandige, men åpenbart det for enfoldige.”

Vi finner Gud ganske enkelt ved å tro på det han sier. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 1,21. ”For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud gjennom Guds visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskap vi forkynner.”

Ekte skjønnhet innbefatter det enkle. Det står i Bibelen, 1. Peter 3,3-4. ”La ikke ytre stas, frisyrer, gullkjeder og fine klær være det som pryder dere. Deres smykke skal være det indre, skjulte menneske med sitt milde og rolige sinn, som er uforgjengelig og dyrebart for Gud.” I 1. Timoteus 2,9.10 står det, ”Likeså vil jeg at kvinnene skal ha en fin fremtreden; de skal ikke pynte seg utfordrende, men sømmelig, ikke med flotte frisyrer, gullsmykker, perler eller dyre klær. Deres pryd skal være gode gjerninger, slik det passer seg for kvinner som vil leve gudfryktig.”