Home / Subiecte biblice / Simplitate

Simplitate

Pentru că sunt simple, chiar şi copiii pot înţelege învăţăturile Domnului Isus.

Este scris în Biblie: Matei 11:25. “In vremea aceea, Isus a luat cuvântul şi a zis: “Te laud, Tată, Doamne al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor.”

Putem găsi pe Dumnezeu printr-o încredere simplă în ceea ce spune El.

Este scris în Biblie: 1Corinteni 1:21.”Căci Dumnezeu, în înţelepciunea Sa, a avut grijă ca lumea să nu ajungă niciodată să-L găsească pe Dumnezeu prin inteligenţa umană, oricât de sclipitoare ar fi aceasta, şi a intervenit apoi şi i-a salvat pe toţi cei care au crezut mesajul Său, cei pe care lumea îi numeşte nebuni şi nerozi” (NT pe înţelesul tuturor).

Adevărata frumuseţe se găseşte în simplitate.

Este scris în Biblie: 1Petru 3:3-4. “Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu.”

1Timotei 2:9-10. “Vreau, deasemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase.”