Απόρριψη

Τα παιδιά του Θεού ενδέχεται να αντιμετωπίσουν την απόρριψη από τους φίλους και την οικογένεια. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ο Ιησούς έλεγε σε αυτούς ότι: δεν υπάρχει προφήτης χωρίς τιμή, παρά μονάχα στην πατρίδα του και ανάμεσα στους συγγενείς του και μέσα στο σπίτι του." (Μάρκος 6: 4) Το χωρίο 27:10 των Ψαλμών λέει: "Και αν ο πατέρας μου και η μητέρα μου σε εγκαταλείψουν, ο Κύριος όμως θα με προσδεχθεί."

Ο ίδιος ο Ιησούς εξέφρασε τον πόνο του για την απόρριψη. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, αυτή που φονεύει τους προφήτες και που λιθοβολεί εκείνους που αποστέλλονται σε αυτήν, πόσες φορές θέλησα να συνάξω τα παιδιά σου με τον ίδιο τρόπο που η κότα μαζεύει τα κλωσσόπουλα κάτω από της φτερούγες της, και δεν θελήσατε;" (Λουκάς 13: 34)

Ο Ιησούς περιφρονήθηκε και απορρίφθηκε από τους ανθρώπους - γι’ αυτό καταλαβαίνει τι σημαίνει να σε απορρίπτουν. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Καταφρονημένος και απορριμμένος από τους ανθρώπους. Άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθένειας." (Ησαΐας 53: 3)

Απορρίπτουμε τον Θεό, όταν αρνούμαστε την προσφορά σωτηρίας προς εμάς. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Τους λέει ο Ιησούς: Ποτέ δεν διαβάσατε στις Γραφές: «η πέτρα που αποδοκίμασαν οι οικοδομούντες, αυτή έγινε ακρογωνιαία πέτρα. Από τον Κύριο έγινε αυτή και είναι θαυμαστή στα μάτια μας»;" (Ματθαίος 21: 42)

Όποιος απορρίπτει τον Θεό είναι ανόητος. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ο άφρονας είπε στην καρδιά του:Δεν υπάρχει Θεός. Διαφθάρηκαν. Έγιναν βδελυροί στα έργα. Δεν υπάρχει κανένας που να πράττει το αγαθό." (Ψαλμός 14: 1)