Home / Bibelemner / Forkasting

Forkasting

De som velger å følge Gud kan komme til å bli forkastet og utstøtt av både venner og familie. Det står i Bibelen, Markus 6,4. ”Men Jesus sa til dem: ”En profet blir ikke foraktet noe annet sted enn på sitt hjemsted, blant slektninger og i sitt hjem.”

Jesus selv følte smerte ved å bli forkastet. Det står i Bibelen, Lukas 13,34. ”Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og stener dem som blir sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle dine barn, som en høne samler kyllingene under sine vinger. Men dere ville ikke.”

Jesus ble foraktet og vendt ryggen av mennesker – han vet hvordan det føles. Det står i Bibelen, Jesaja 53,3. ”Han var ringeaktet, forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom, en foraktet mann som ingen ville se på, vi regnet ham ikke for noe.”

Vi forkaster Gud når vi nekter å ta imot hans tilbud om frelse. Det står i Bibelen, Matteus 21,42. ”Da sa Jesus til dem: ”Har dere aldri lest i skriftene: Den steinen bygningsmennene vraket, er blitt hjørnestein. Dette er Herrens eget verk, underfullt er det i våre øyne.”

Den som forkaster Gud er en dåre. Det står i Bibelen, Salmene 14,1. ”Dåren sier i sitt hjerte: ”Det finnes ingen Gud.” Deres gjerninger er onde og avskyelige; det er ikke én som gjør det gode.”