Home / Subiecte biblice / Respingere

Respingere

Copiii lui Dumnezeu pot experimenta repingere din partea prietenilor şi a familiei.

Este scris în Biblie: Marcu 6:4. “Dar Isus le-a zis: “Un prooroc nu este dispreţuit decât în patria Lui, între rudele Lui şi în casa Lui.”

Psalmul 27:10. “Căci tatăl meu şi mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primeşte.”

Însuşi Isus Şi-a exprimat durerea când a fost respins.

Este scris în Biblie: Luca 13:34. “Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine; de câte ori am vrut, să strâng pe fiii tăi, cum îşi strânge găina puii sub aripi şi n-aţi vrut.”

Isus a fost dispreţuit şi respins de oameni. El înţelege aceste simţăminte.

Este scris în Biblie: Isaia 53:3. “Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit că îţi intorceai faţa de la El şi noi nu L-am băgat în seamă.”

Respingem pe Dumnezeu când refuzăm darul mântuirii Sale.

Este scris în Biblie: Matei 21:42. “Isus le-a zis: “N-aţi citit niciodată în Scripturi că: “Piatra, pe care au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie pusă în capul unghiului; Domnul a făcut acest lucru şi este minunat în ochii noştri?”

Oricine respinge pe Dumnezeu este nebun.

Este scris în Biblie: Psalmul 14:1. “Nebunul zice în inima lui: “Nu este Dumnezeu!” S-au stricat oamenii, fac fapte urâte; nu este nici unul care să facă binele.”