Home / Bibel ämnen / Förkastelse

Förkastelse

Guds barn kan få uppleva att de blir utstötta av vänner och familj. Bibeln säger i Markusevangeliet 6:4  Men Jesus sade till dem: ”En profet blir ringaktad bara i sin hemstad, bland sina släktingar och i sitt hem.”

Jesus själv upplevde smärta över att bli förkastad. Bibeln säger i Lukasevangeliet 13:34  Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte.

Jesus blev föraktad och förkastad av människor och han förstår hur det känns. Bibeln säger i Jesaja 53:3  Han var föraktad och övergiven av alla, en plågad man, van vid sjukdom, en som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon.

Vi förkastar Gud när vi vägrar att ta emot hans erbjudande om frälsning. Bibeln säger i Matteusevangeliet 21:42  Jesus sade: ”Har ni aldrig läst vad som står i skriften: Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, och underbar är den i våra ögon.

Vi varnas för att förkasta Gud. Bibeln säger i Psalm 14:1  Dårarna tänker:   ”Det finns ingen Gud.” De handlar fördärvligt och skändligt, ingen gör det goda.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.