Αφοσίωση

Ποιο είδος αφοσίωσης θα πρέπει να δείχνουμε προς το Θεό; Πρέπει να συμπεριφερόμαστε στο Θεό όπως στον πιο στενό μας φίλο. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ο Μωυσής είπε στον Κύριο: Δες, εσύ μου λες: Ανέβασε αυτόν τον λαό· κι εσύ δεν μου φανέρωσες ποιον θα αποστείλεις μαζί μου· κι εσύ είπες: Σε γνωρίζω με το όνομά σου, και μάλιστα βρήκες χάρη μπροστά μου· τώρα, λοιπόν, αν βρήκα χάρη μπροστά σου, δείξε μου, παρακαλώ, τον δρόμο σου, για να γνωρίσω εσένα, για να βρω χάρη μπροστά σου·" (Έξοδος 33:12 – 13)

Η αφοσίωσή μας στο Θεό πρέπει να είναι ολόψυχη. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κι εσύ, γιε μου, Σολομώντα, γνώρισε τον Θεό του πατέρα σου και να τον υπηρετείς με τέλεια καρδιά και με ψυχή που να θέλει· επειδή ο Κύριος εξετάζει όλες τις καρδιές και ξέρει όλους τους λογισμούς των διανοιών· αν τον εκζητάς, θα βρίσκεται από σένα· αν, όμως, τον εγκαταλείψεις, θα σε απορρίψει για πάντα." (Α΄ Χρονικών 28:9)

Στον Ματθαίο 12:30 λέει: "Όποιος δεν είναι μαζί μου, είναι εναντίον μου· και όποιος δεν μαζεύει μαζί μου, σκορπίζει."

Εκείνοι που ζητούν τον Κύριο με ολόκληρη την καρδιά τους αποκαλούνται "ευλογημένοι". Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μακάριοι όσοι φυλάττουν τα μαρτύριά του, αυτοί που τον εκζητούν με όλη την καρδιά·" (Ψαλμοί 119:2)