Home / Subiecte biblice / Devoţiune

Devoţiune

Ce fel de devoţiune trebuie să avem fată de Dumnezeu? Trebuie să tratăm pe Dumnezeu ca pe Cel mai apropiat Prieten.

Este scris în Biblie: Exodul 33:12-13. “Moise a zis Domnului: “Iată, Tu îmi zici: “Du pe poporul acesta!” Şi nu-mi arăţi pe cine vei trimite cu mine. Insă, Tu ai zis: “Eu te cunosc pe nume şi ai căpătat trecere înaintea Mea!” Acum, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, arată-mi căile Tale; atunci Te voi cunoaşte şi voi avea trecere înaintea Ta.”

Devoţiunea noastră faţă de Dumnezeu trebuie să fie din toată inima.

Este scris în Biblie: 1Cronici 28:9. “Şi tu, fiule Solomon, cunoaşte pe Dumnezeul tatălui tău şi slujeşte-I cu toată inima şi cu un suflet binevoitor; căci Domnul cercetează toate inimile şi pătrunde toate închipuirile şi toate gândurile. Dacă-L vei căuta, Se va lăsa găsit de tine; dar dacă-l vei părăsi, te va lepăda şi El pe vecie.”

Matei 12:30. “Cine nu este cu Mine, este împotriva Mea şi cine nu strânge cu Mine, risipeşte.”

Cei care caută pe Domnul din toată inima sunt numiţi “fericiţi.”

Este scris în Biblie: Psalm 119:2. “Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care-L caută din toată inima lor.”