Home / Bibelemner / Hengivenhet

Hengivenhet

Hvordan skal forholdet mellom oss og Gud være? Gud skal være som vår beste venn. Det står i Bibelen, 2. Mosebok 33,12-13. ”Moses sa til Herren: ”Du sier at jeg skal føre dette folket opp. Men jeg får ikke vite hvem du vil sende med meg, enda du har sagt at du kjenner meg ved navn, og at jeg har funnet nåde hos deg. Er det så at du har godvilje for meg, så vis meg dine veier, så jeg kan lære deg å kjenne og finne nåde hos deg”.”

Vår hengivenhet til Gud skal være helhjertet. Det står i Bibelen, 1. Krønikebok 28,9. ”Og du, min sønn Salomo, lær din fars Gud å kjenne, og tjen ham helhjertet og villig! For Herren ransaker hvert hjerte og kjenner hver tanke som stiger opp i det. Dersom du søker Herren, lager han det så at du finner ham; men vender du deg fra ham, vil han støte deg bort for alltid.” I Matteus 12,30 står det: ”Den som ikke er med meg, er mot meg, den som ikke samler med meg, han sprer.”

Bibelen beskriver de som søker Gud av et helt hjerte som ”salige.” Det står i Bibelen, Salmene 119,2. ”Salige er de som holder hans lovbud og søker ham av hele sitt hjerte.”