Home / Bibel ämnen / Hängivenhet

Hängivenhet

Vi behöver Guds ledning och hängivenhet. Bibeln säger i 2 Moseboken 33:12-13  Mose sade till Herren: ”Du säger att jag skall leda detta folk på dess väg. Men du har inte låtit mig veta vem du vill sända med mig, fastän du har sagt att jag står dig nära och att jag har din gunst. Om du sätter värde på mig så låt mig veta dina planer; då kan jag lära känna dig och behålla din gunst. Och kom ihåg att folket är ditt folk.”

Vår hängivenhet till Gud skall vara helhjärtad. Bibeln säger i 1 Krönikeboken 28:9  Och du, min son Salomo, lär känna din fars Gud och tjäna honom helhjärtat och villigt, ty Herren rannsakar alla hjärtan och känner alla tankar och uppsåt. Om du söker Herren så låter han dig finna honom, men om du överger honom så förskjuter han dig för all framtid.  Matteusevangeliet 12:30 säger:  Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar.

Den som söker Herren av hela sitt hjärta kallas salig. Bibeln säger i Psalm 119:2 Lycklig den som lyder hans lagbud och helhjärtat vänder sig till honom,

Rätt hängivenhet skall grundas på insikt. Bibeln säger i Romarbrevet 10:2  Jag kan vittna om ivern i deras gudstro, men de saknar den rätta insikten.

Hängivenhet skall känneteckna våra liv. Bibeln säger i Romarbrevet 12:11  Slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...