Αφοσίωση

Η αφοσίωση είναι το σημάδι ενός αληθινού φίλου. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Σε κάθε καιρό αγαπάει ο φίλος και ο αδελφός γεννιέται για καιρό ανάγκης." (Παροιμίες 17: 17)

Η αφοσίωσή μας στο Θεό δεν πρέπει να μοιράζεται με άλλα πράγματα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κανένας δεν μπορεί να υπηρετεί δύο κυρίους. Επειδή ή τον ένα θα μισήσει και τον άλλον θα αγαπήσει ή στον έναν θα προσκολληθεί και τον άλλον θα καταφρονήσει. Δεν μπορείτε να υπηρετείτε τον Θεό και τον Μαμμωνά." (Ματθαίος 6: 24)