Η βία μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Ο βίαιος άνθρωπος αποπλανάει τον πλησίον του, και τον φέρνει σε όχι καλό δρόμο.” (Παροιμίες 16:29)

Οι άπιστοι έχουν όρεξη για βία. Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Από τους καρπούς του στόματός του ο άνθρωπος θα φάει αγαθά· ενώ η ψυχή των ανόμων αδικία” (Παροιμίες 13:2)

Μην μιμηθείς έναν βίαιο άνθρωπο. Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Μη ζηλεύεις τον βίαιο άνθρωπο, και μη διαλέξεις κανέναν από τους δρόμους του. ” (Παροιμίες 3:31)

Εκείνοι που είναι βίαιοι θα υποστούν τη βία. Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Τότε, ο Ιησούς λέει σ’ αυτόν: Ξαναβάλε τη μάχαιρά σου στη θέση της· επειδή, όλοι όσοι πιάσουν μάχαιρα, με μάχαιρα θα πεθάνουν.” (Ματθαίον 26:52)