Home / Subiecte biblice / Violenţă

Violenţă

Violenţa poate fi contagioasă.

Este scris în Biblie: Proverbe 16:29. “Omul asupritor amăgeşte pe aproapele său şi îl duce pe o cale, care nu este bună.”

Cei necredincioşi au un apetit pentru violenţă.

Este scris în Biblie: Proverbe 13:2. “Prin rodul gurii ai parte de bine, dar cei stricaţi au parte de silnicie (“violenţ㔠- traducerea Engleză TLB).”

Nu imita pe cel violent.

Este scris în Biblie: Proverbe 3:31. “Nu pismui pe omul asupritor şi nu alege niciuna din căile lui.”

Cei care sunt violenţi vor avea parte de violenţă.

Este scris în Biblie: Matei 26:52. “Atunci Isus i-a zis: “Pune-ţi sabia la locul ei; căci toţi cei ce scot sabia, de sabie vor pieri.”