Home / Bibel ämnen / Våld

Våld

Personer som gillar våld, dras till varandra. Bibeln säger i Ordspråksboken 16:29   En ogärningsman lockar andra med sig och leder dem på orätta vägar.

Lögn och våld hör samman. Bibeln säger i Ordspråksboken 13:2   Vad munnen talar kan ge god näring, men de svekfullas näring är våld.

Ta inte efter den som är våldsam. Bibeln säger i Ordspråksboken 3:31 Avundas inte våldsverkaren, slå inte in på de vägar han går.

De våldsamma får själva lida av våld.  Bibeln säger i Matteusevangeliet 26:52 Då sade Jesus till honom: ”Stick tillbaka ditt svärd. Alla som griper till svärd skall dödas med svärd.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...