Home / Bibelemner / Vold

Vold

Unngå voldelige mennesker. Det står i Bibelen, Ordspråkene 16,29. ”Voldsmannen lokker sin neste og fører ham inn på en farlig vei.”

Troløse mennesker kan lett bli fristet til å bruke vold. Det står i Bibelen, Ordspråkene 13,2. ”En man nyter godt av det munnen bærer fram, de troløse er ute etter vold.”

Ikke forsøk å være som voldelige mennesker. Det står i Bibelen, Ordspråkene 3,31. ”Misunn ikke den som bruker vold, velg ikke å følge i hans fotspor!”

Voldelige mennesker blir selv utsatt for vold. Det står i Bibelen, Matteus 26,52. ””Stikk sverdet på plass igjen,” sa Jesus til ham. ”For den som griper til sverd, skal falle for sverd”.”