Βωμολοχία

Τι θα πρέπει να χαρακτηρίζει τον τρόπο ομιλίας μας; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "ούτε και αισχρότητα και μωρολογία ή χυδαιολογία, που είναι απρεπή· αλλά, μάλλον ευχαριστία." (Προς Εφεσίους 5:4)

Μια από τις εντολές απαγορεύει την κακή χρήση του ονόματος του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μην πάρεις το όνομα του Κυρίου του Θεού σου μάταια· επειδή, δεν θα αθωώσει ο Κύριος εκείνον που παίρνει μάταια το όνομά του." (Έξοδος 20:7)

Ο Θεός μας ζητά να απαλλαγούμε από την άσχημη γλώσσα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Τώρα, όμως, απορρίψτε κι εσείς από το στόμα σας όλα αυτά: Οργή, θυμό, κακία, βλασφημία, αισχρολογία." (Προς Κολοσσαείς 3:8)

Ό,τι πιστεύουμε αντανακλάται σε αυτό που λέμε. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αυτός που φυλάττει το στόμα του, διαφυλάττει τη ζωή του· ενώ αυτός που ανοίγει τα χείλη του με προπέτεια, θα χαθεί." (Παροιμίες 13:3)

Οι οπαδοί του Ιησού πρέπει να μιλούν με προσοχή. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ο λόγος σας ας είναι πάντοτε με χάρη, αρτυμένος με αλάτι, για να ξέρετε πως πρέπει να αποκρίνεστε προς κάθε έναν ξεχωριστά." (Προς Κολοσσαείς 4:6)

Ο τρόπος ομιλίας μας θα επηρεάσει τους άλλους. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κανένας ας μην καταφρονεί τη νεότητά σου, αλλά γίνε τύπος των πιστών σε λόγο, σε συναναστροφή, σε αγάπη, σε πνεύμα, σε πίστη, σε αγνότητα." (Προς Τιμόθεον Α΄ 4:12)