Home / Subiecte biblice / Vorbirea Rea

Vorbirea Rea

Cum să fie vorbirea noastră? Este scris în Biblie: Efeseni 5:4. "Anecdotele şi vorbele obscene, glumele deplasate - toate acestea nu sunt pentru voi. Voi însă amintiţi-vă unii altora despre bunătatea lui Dumnezeu şi fiţi recunoscători." (Noul Testament pe înţelesul tuturor)

O poruncă din Lege interzice greşita folosire a Numelui lui Dumnezeu. Este scris în Biblie: Exodul 20:7. "Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui."

Dumnezeu cere să ne lăsăm de vorbele murdare. Este scris în Biblie: Coloseni 3:8. "Dar acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmăşie, de răutate, de clevetire, de vorbele ruşinoase care v-ar putea ieşi din gură.

Ceea ce credem se reflectă în ceea ce vorbim. Este scris în Biblie: Proverbe 13:3. "Cine-şi păzeşte gura, îşi păzeşte sufletul; cine-şi deschide buzele mari aleargă spre pieirea lui."

Urmaşii lui Hristos trebuie să vorbească cu grijă şi atenţie. Este scris în Biblie: Coloseni 4:6. "Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia."

Felul nostru de vorbire va influenţa pe alţii. Este scris în Biblie: 1 Timotei 4:12. "Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie."