Home / Bibelemner / Banning

Banning

Hva slags språk bør vi velge å bruke? Det står i Bibelen, Efeserne 5,4. ”Rått snakk, dumt prat og grove vittigheter er også upassende. Si heller takk til Gud!”

Et av De ti bud forbyr oss å misbruke Guds navn. Det står i Bibelen, 2. Mosebok 20,7. ”Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren lar ikke den som misbruker hans navn, være skyldfri.”

Gud ber oss om ikke å bruke stygge ord i det hele tatt. Det står i Bibelen, Kolosserne 3,8. ”Men nå må dere legge av alt slikt: sinne, hissighet, ondskap, spott og rått snakk.”

Vår holdning til livet kommer til uttrykk i det vi sier. Det står i Bibelen, Ordspråkene 13,3. ”Den som vokter sin munn, tar vare på livet, den som er stor i munnen, skader seg selv.”

De som følger Jesus skal tenke gjennom hva de sier. Det står i Bibelen, Kolosserne 4,6. ”Tal alltid vennlige ord, men la dem ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt.”

Vårt språkbruk påvirker menneskene rundt oss. Det står i Bibelen, 1. Timoteus 4,12. ”La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og gjerning, i kjærlighet, troskap og renhet.”